SPP:Login Sistem MYSPP (Semakan dan Permohonan)

Cover image

LOGIN SPP

Apa itu SPP? SPP (Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan) adalah agensi yang bertanggungjawab dalam pengambilan, pelantikan, dan pengurusan perkhidmatan guru serta pegawai pendidikan di Malaysia. Ditubuhkan di bawah Perkara 141A Perlembagaan Persekutuan, SPP memainkan peranan penting dalam memastikan kualiti dan integriti perkhidmatan pendidikan di negara ini.
Fungsi SPP SPP menjalankan pelbagai fungsi penting dalam sektor pendidikan, antaranya:
 1. Pengambilan dan Pelantikan

SPP bertanggungjawab dalam proses pengambilan dan pelantikan guru serta pegawai pendidikan. Ini termasuk menguruskan temuduga, pemilihan calon yang sesuai, dan pelantikan rasmi ke jawatan tertentu dalam perkhidmatan pendidikan.

 1. Penempatan dan Pertukaran

SPP menguruskan penempatan dan pertukaran guru serta pegawai pendidikan di seluruh negara. Ini memastikan bahawa setiap sekolah dan institusi pendidikan mempunyai bilangan kakitangan yang mencukupi dan berkelayakan.

 1. Pengesahan dalam Perkhidmatan

SPP bertanggungjawab untuk mengesahkan pelantikan dan kenaikan pangkat guru serta pegawai pendidikan berdasarkan prestasi dan kelayakan. Proses ini memastikan bahawa hanya individu yang layak dan berprestasi tinggi sahaja yang menerima pengesahan dan kenaikan pangkat.

 1. Disiplin dan Tatatertib

SPP juga mengendalikan kes-kes disiplin dan tatatertib bagi guru dan pegawai pendidikan. Ini termasuk menyiasat aduan, mengambil tindakan tatatertib yang sewajarnya, dan memastikan integriti perkhidmatan pendidikan.

 1. Pembangunan Profesional

SPP menyediakan pelbagai program pembangunan profesional untuk guru dan pegawai pendidikan. Ini membantu dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka, sekaligus memastikan kualiti pendidikan yang tinggi.

Cara Menggunakan SPP Untuk menggunakan perkhidmatan SPP, [guru](https://imoe.my/eoperasi) dan pegawai pendidikan perlu mengikuti beberapa langkah mudah berikut:
 1. Akses Laman Web SPP

Buka pelayar web dan pergi ke laman web rasmi SPP yang disediakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia.

 1. Daftar Akaun

Guru dan pegawai pendidikan perlu mendaftar akaun baru dengan memasukkan maklumat peribadi dan butiran perkhidmatan yang diperlukan. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan sahih.

 1. Isi Borang Permohonan

Isi borang permohonan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diperlukan, seperti permohonan pelantikan, kenaikan pangkat, atau pertukaran. Pastikan borang diisi dengan lengkap dan betul.

 1. Hantar Permohonan

Setelah borang permohonan diisi dengan lengkap, hantar permohonan secara dalam talian. Pastikan semua maklumat telah diperiksa sebelum menghantar untuk mengelakkan sebarang kesilapan.

 1. Semak Status Permohonan

Guru dan pegawai pendidikan boleh menyemak status permohonan mereka melalui laman web SPP. Maklumat terkini mengenai status permohonan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

 1. Terima Surat Tawaran

Jika permohonan berjaya, guru dan pegawai pendidikan akan menerima surat tawaran rasmi daripada SPP. Pastikan untuk menyemak butiran tawaran dan mengesahkan penerimaan melalui sistem yang disediakan.

 1. Log Keluar

Selepas selesai menggunakan sistem, pastikan anda log keluar untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi dan data permohonan.

Nombor untuk dihubungi Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan berkaitan penggunaan SPP, guru dan pegawai pendidikan boleh menghubungi talian bantuan yang disediakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Berikut adalah butiran untuk dihubungi:
 • Talian Bantuan SPP: +603-8893 4000
 • E-mel Bantuan SPP: [email protected]
 • Waktu Operasi: Isnin hingga Jumaat, 9.00 pagi hingga 5.00 petang