SPGATM - Sistem Penyata Gaji Angkatan Tentera Malaysia

Cover image

LOGIN SPGATM

Apa itu SPGATM? SPGATM (Sistem Penyata Gaji Angkatan Tentera Malaysia) adalah platform khusus yang dibina untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia. Sistem ini menyediakan kemudahan bagi anggota untuk mengakses, membuat semakan, dan menguruskan penyata gaji dan manfaat lain yang berkaitan dengan perkhidmatan mereka.
Ciri-Ciri Utama SPGATM SPGATM menawarkan ciri-ciri berikut untuk memudahkan pengurusan gaji bagi anggota ATM:
  1. Akses Mudah dan Selamat

Anggota dapat dengan mudah mengakses penyata gaji mereka melalui platform yang selamat, memastikan maklumat sensitif mereka dilindungi.

  1. Integrasi Data Perkhidmatan

Sistem mengintegrasikan data perkhidmatan militer anggota, termasuk pangkat, jangka waktu, dan manfaat lain, memudahkan pengurusan.

  1. Pembaruan Gaji dan Penyemakan Automatik

Sistem ini memperbarui gaji dan manfaat secara automatik berdasarkan promosi atau perubahan dalam jangka waktu perkhidmatan anggota.

  1. Portal Penggunaan Mudah

Antaramuka pengguna yang mudah digunakan membolehkan anggota menguruskan penyata gaji mereka dengan mudah dan efektif.

  1. Teknologi Terkini

Teknologi terkini digunakan untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan sistem, termasuk enkripsi data dan protokol keselamatan yang kuat.

Bagaimana Menggunakan SPGATM Langkah-langkah untuk menggunakan SPGATM adalah sebagai berikut:
  1. Akses Laman Web SPGATM

Buka pelayar web dan masuk ke laman web rasmi SPGATM di https://spgatm.ugat.mil.my

  1. Log Masuk

Gunakan ID pengguna dan kata laluan yang telah diberikan oleh ATM untuk masuk ke dalam sistem.

  1. Navigasi Sistem

Setelah berjaya log masuk, anggota boleh mengakses dan menguruskan penyata gaji dan manfaat lain melalui sistem.

  1. Pengesahan dan Penyemakan

Anggota boleh mengesahkan dan menyemak maklumat gaji dan manfaat secara berkala untuk memastikan ketepatan data.

  1. Log Keluar

Selalu pastikan untuk log keluar selepas selesai menggunakan sistem untuk menjaga keselamatan maklumat.