SSDM

Cover image

LOGIN SSDM

Apa itu SSDM? Sistem Sahsiah Disiplin Murid (SSDM) merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memantau dan merekodkan sahsiah serta disiplin pelajar di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. SSDM berfungsi sebagai platform digital yang membantu guru, pentadbir sekolah, dan pihak berkepentingan dalam menguruskan kes disiplin dan sahsiah pelajar dengan lebih sistematik dan berkesan.
Objektif SSDM SSDM diwujudkan dengan beberapa objektif utama:
  1. Meningkatkan Disiplin Pelajar: Memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah dan menunjukkan sahsiah yang baik.
  2. Memudahkan Pengurusan Kes Disiplin: Membantu guru dan pentadbir sekolah dalam merekod dan mengurus kes disiplin dengan lebih efisien.
  3. Pembangunan Sahsiah Pelajar: Membantu dalam usaha membentuk sahsiah pelajar yang positif melalui rekod yang sistematik.
  4. Meningkatkan Keberkesanan Pemantauan: Membolehkan pemantauan berterusan terhadap tingkah laku pelajar oleh pihak sekolah dan ibu bapa.
Cara Menggunakan SSDM Berikut adalah langkah-langkah asas untuk menggunakan SSDM:
  1. Pendaftaran: Guru perlu mendaftar akaun di portal SSDM yang disediakan oleh KPM.
  2. Log Masuk: Setelah mendaftar, guru boleh log masuk ke dalam sistem menggunakan ID dan kata laluan yang diberikan.
  3. Kes Disiplin: Guru boleh mula merekod kes disiplin pelajar dengan mengisi butiran yang diperlukan seperti nama pelajar, butiran kejadian, tindakan yang diambil, dan sebagainya.
  4. Pelaporan: Guru boleh menjana laporan disiplin pelajar untuk dianalisis dan dikongsikan dengan pihak berkepentingan seperti pentadbir sekolah dan ibu bapa.
  5. Pemantauan dan Tindakan Susulan: Berdasarkan laporan dan analisis yang diperoleh, pihak sekolah boleh mengambil tindakan susulan yang diperlukan untuk menangani isu disiplin.