PISMP - Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

Cover image

LOGIN PISMP

Apa itu PISMP? PISMP (Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk melatih calon guru yang kompeten dan profesional di Malaysia. Program ini menawarkan pelbagai jurusan dan spesialisasi yang disesuaikan dengan keperluan pendidikan negara dan global.
Ciri-Ciri Utama PISMP PISMP menawarkan ciri-ciri utama yang menjadikan program ini pilihan utama bagi calon guru:
  1. Kurikulum Terpadu dan Komprehensif

Kurikulum PISMP dirancang untuk menyediakan pengetahuan yang komprehensif dalam pendidikan serta kemahiran mengajar yang efektif.

  1. Pendedahan Praktikal

Calon guru akan menjalani latihan praktikal di sekolah-sekolah yang membolehkan mereka mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi nyata.

  1. Pembangunan Profesional

PISMP mengutamakan pembangunan profesional melalui bengkel, seminar dan modul pembelajaran yang berterusan.

  1. Fokus kepada Teknologi Pendidikan

Pelajar diajar untuk menggunakan teknologi terkini dalam pendidikan, memastikan mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dalam landskap pendidikan yang sentiasa berubah.

  1. Pengalaman Antarabangsa

Program ini juga menawarkan peluang untuk pengalaman pembelajaran antarabangsa melalui program pertukaran pelajar dan kerjasama dengan institusi pendidikan luar negara.

Bagaimana Mengikuti PISMP Untuk mengikuti PISMP, calon perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pemilihan Program

Pilih jurusan atau spesialisasi dalam PISMP yang sesuai dengan minat dan kecenderungan akademik.

  1. Proses Permohonan

Lakukan pendaftaran melalui portal rasmi IPG dan ikuti semua arahan untuk mengisi borang permohonan.

  1. Ujian Kelayakan

Calon mungkin perlu menghadapi ujian kelayakan atau temuduga, bergantung pada keperluan program.

  1. Pengesahan dan Pendaftaran

Setelah diterima, calon perlu mengesahkan tempat mereka dan mendaftar pada tarikh yang ditetapkan.

  1. Pengorientasian

Ikuti sesi pengorientasian yang disediakan oleh IPG untuk memahami lebih lanjut mengenai kurikulum dan keperluan program.