eSPKWS

Cover image

LOGIN eSPKWS

Apa itu eSPKWS Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah satu sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan untuk memudahkan pengurusan kewangan sekolah secara digital. eSPKWS berfungsi sebagai platform utama yang membolehkan sekolah merekodkan, menguruskan, dan memantau kewangan mereka dengan lebih efisien. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai fungsi, kepentingan, dan cara penggunaan eSPKWS KPM.
Kepentingan eSPKWS
 1. Pengurusan Kewangan yang Sistematik

eSPKWS KPM membolehkan sekolah menguruskan kewangan dengan lebih sistematik dan efisien. Sistem ini menyimpan rekod perbelanjaan, pendapatan, dan lain-lain transaksi kewangan sekolah, memudahkan pemantauan dan analisis kewangan.

 1. Transaksi yang Telus

Dengan eSPKWS, semua transaksi kewangan direkodkan dengan teliti, meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti dalam pengurusan kewangan sekolah. Ini membantu dalam memastikan semua perbelanjaan dan pendapatan direkodkan dengan betul.

 1. Memudahkan Pelaporan Kewangan

eSPKWS menyediakan kemudahan untuk menghasilkan laporan kewangan yang diperlukan oleh KPM. Sekolah dapat menghasilkan laporan dengan hanya beberapa klik, mengurangkan beban kerja pentadbiran.

 1. Pematuhan kepada Peraturan Kewangan

Penggunaan eSPKWS membantu sekolah dalam mematuhi peraturan dan garis panduan kewangan yang ditetapkan oleh KPM. Sistem ini dilengkapi dengan ciri-ciri yang memastikan semua transaksi mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Cara Menggunakan eSPKWS KPM
 1. Akses ke Sistem eSPKWS

Untuk mengakses eSPKWS, pengguna perlu mempunyai akaun yang didaftarkan oleh pihak sekolah. Pengguna boleh melayari laman web eSPKWS KPM di spkws.moe.gov.my dan log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan.

 1. Rekod Transaksi Kewangan

Guru atau staf kewangan sekolah perlu merekodkan setiap transaksi kewangan dalam eSPKWS. Ini termasuk perbelanjaan, pendapatan, dan pemindahan dana. Data ini akan disimpan dalam sistem dan boleh diakses oleh pihak pentadbiran sekolah dan KPM.

 1. Kemaskini Maklumat Kewangan

eSPKWS membolehkan guru atau staf kewangan mengemaskini maklumat kewangan sekolah secara berkala. Ini termasuk kemaskini mengenai bajet, peruntukan, dan laporan kewangan. Maklumat yang dikemaskini akan membantu memastikan data kewangan sentiasa tepat dan terkini.

 1. Pengurusan Laporan Kewangan

eSPKWS membolehkan sekolah menghasilkan pelbagai jenis laporan kewangan dengan mudah. Laporan ini boleh digunakan untuk analisis dalaman atau diserahkan kepada KPM untuk pemantauan dan perancangan kewangan di peringkat kebangsaan.

Untuk dihubungi
 1. Talian Hotline eSPKWS KPM

Pihak sekolah boleh menghubungi talian hotline yang disediakan oleh KPM untuk mendapatkan bantuan teknikal atau maklumat lanjut mengenai penggunaan eSPKWS. Talian ini biasanya beroperasi pada waktu pejabat dan dikendalikan oleh kakitangan yang terlatih dalam menangani isu-isu berkaitan eSPKWS. Berikut adalah nombor yang boleh dihubungi:

 • Talian Hotline eSPKWS KPM: 03-8884 6950 / 03-8884 6951
 1. Email Sokongan eSPKWS KPM

Selain talian hotline, KPM juga menyediakan alamat email khusus untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan eSPKWS. Pengguna boleh menghantar email dengan butiran masalah yang dihadapi dan pihak sokongan akan memberikan maklum balas secepat mungkin. Alamat email sokongan adalah seperti berikut: