ePrestasi

Cover image

LOGIN ePrestasi

Apa itu ePrestasi? ePrestasi adalah sistem dalam talian yang digunakan untuk menilai prestasi guru dan kakitangan pendidikan di Malaysia. Sistem ini membantu dalam proses penilaian prestasi secara berstruktur dan teratur. Dengan ePrestasi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dapat memastikan setiap guru dan kakitangan dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan, serta memudahkan proses pemantauan dan peningkatan kualiti pendidikan.
Fungsi ePrestasi ePrestasi menawarkan pelbagai fungsi yang membantu dalam penilaian dan pemantauan prestasi guru dan kakitangan pendidikan, antaranya:
 1. Penilaian Prestasi Berstruktur
  ePrestasi membolehkan penilaian prestasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KPM. Ini memastikan setiap guru dan kakitangan dinilai secara adil dan konsisten.

 2. Pemantauan Kemajuan
  Sistem ini membolehkan pihak pentadbiran sekolah dan KPM untuk memantau kemajuan dan prestasi guru serta kakitangan secara berkala. Ini penting untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta mengambil tindakan yang sesuai.

 3. Pengurusan Data Penilaian
  ePrestasi memudahkan pengurusan dan penyimpanan data penilaian. Data ini boleh diakses dengan mudah untuk tujuan analisis dan pelaporan.

 4. Laporan Prestasi
  Sistem ini menyediakan pelbagai jenis laporan prestasi yang berguna untuk pihak pentadbiran sekolah dalam membuat keputusan mengenai latihan dan pembangunan profesional guru serta kakitangan.

 5. Pembangunan Profesional
  Berdasarkan penilaian prestasi, ePrestasi membantu dalam merancang dan menyediakan program pembangunan profesional yang sesuai untuk guru dan kakitangan pendidikan.

Cara Menggunakan ePrestasi Untuk menggunakan ePrestasi, pengguna perlu mengikuti beberapa langkah mudah berikut:
 1. Akses Laman Web ePrestasi
  Buka pelayar web dan pergi ke laman web rasmi ePrestasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

 2. Log Masuk
  Masukkan ID pengguna dan kata laluan yang telah diberikan oleh pihak sekolah atau KPM. Pastikan maklumat log masuk adalah betul untuk mengelakkan masalah akses.

 3. Kemaskini Profil
  Selepas berjaya log masuk, pengguna perlu mengemaskini profil masing-masing. Ini termasuk maklumat peribadi dan maklumat perkhidmatan yang berkaitan.

 4. Lakukan Penilaian Prestasi
  Navigasi melalui menu yang disediakan untuk melakukan penilaian prestasi. Pastikan setiap kriteria dinilai dengan betul dan tepat.

 5. Semak dan Hasilkan Laporan
  Gunakan fungsi laporan untuk menyemak dan menghasilkan laporan prestasi. Laporan ini boleh digunakan untuk tujuan analisis dan perancangan pembangunan profesional.

 6. Log Keluar
  Selepas selesai menggunakan sistem, pastikan anda log keluar untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi dan data penilaian.

Nombor untuk dihubungi Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan berkaitan penggunaan ePrestasi, pengguna boleh menghubungi talian bantuan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah butiran untuk dihubungi:
 • Talian Bantuan ePrestasi KPM: +603-8884 9090
 • E-mel Bantuan ePrestasi: [email protected]
 • Waktu Operasi: Isnin hingga Jumaat, 9.00 pagi hingga 5.00 petang