egTukar

Cover image

LOGIN EGTUKAR

Apa itu eGTukar

eGTukar adalah sistem pengurusan permohonan pertukaran guru yang dibangunkan oleh KPM untuk mempermudahkan proses pertukaran guru dari satu lokasi ke lokasi lain. Sistem ini direka untuk memastikan permohonan pertukaran guru dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien, selaras dengan kehendak dan keperluan pendidikan di Malaysia. Melalui eGTukar, guru-guru dapat mengemukakan permohonan mereka secara dalam talian, tanpa perlu melalui proses manual yang memakan masa dan rumit.

Kegunaan eGTukar
 1. Memudahkan Proses Permohonan Pertukaran

Dengan eGTukar, proses permohonan pertukaran guru menjadi lebih mudah dan cepat. Guru hanya perlu mengisi borang permohonan secara dalam talian dan menghantar permohonan tersebut melalui sistem. Ini menjimatkan masa dan usaha kerana guru tidak perlu lagi mengemukakan borang secara fizikal kepada pihak pentadbiran sekolah atau Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

 1. Meningkatkan Kecekapan Pengurusan

eGTukar membantu meningkatkan kecekapan pengurusan permohonan pertukaran guru. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini boleh diakses dengan mudah oleh pihak KPM dan PPD untuk proses penilaian dan kelulusan. Sistem ini juga membolehkan pemantauan yang lebih berkesan terhadap status permohonan dan penempatan guru.

 1. Menyediakan Platform yang Telus

Sistem eGTukar menyediakan platform yang telus bagi proses pertukaran guru. Guru-guru boleh memantau status permohonan mereka secara dalam talian dan menerima maklum balas serta keputusan permohonan dengan cepat. Ini membantu mengurangkan ketidakpastian dan kebimbangan dalam kalangan guru yang memohon pertukaran.

 1. Memudahkan Perancangan dan Penempatan

Melalui eGTukar, KPM dapat melakukan perancangan dan penempatan guru dengan lebih berkesan. Data yang dikumpul melalui sistem ini membantu dalam mengenal pasti kekosongan dan keperluan guru di pelbagai sekolah di seluruh negara. Ini membolehkan KPM membuat keputusan yang lebih baik mengenai penempatan guru.

Cara Menggunakan eGTukar
 1. Akses ke Sistem eGTukar

Untuk menggunakan sistem eGTukar, guru perlu mempunyai akses ke internet dan akaun pengguna yang didaftarkan dalam sistem. Guru boleh melayari laman web rasmi eGTukar di epgo.moe.gov.my dan log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan.

 1. Mengisi Borang Permohonan

Setelah log masuk, guru perlu mengisi borang permohonan pertukaran dengan maklumat yang diperlukan. Ini termasuk maklumat peribadi, maklumat tempat bertugas semasa, dan maklumat tempat bertugas yang dipohon. Guru perlu memastikan semua maklumat yang diisi adalah tepat dan lengkap.

 1. Menghantar Permohonan

Selepas mengisi borang permohonan, guru boleh menyemak semula maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan. Permohonan boleh dihantar secara dalam talian melalui sistem eGTukar. Guru akan menerima pengesahan bahawa permohonan telah berjaya dihantar.

 1. Memantau Status Permohonan

Guru boleh memantau status permohonan mereka secara dalam talian melalui sistem eGTukar. Guru akan menerima makluman mengenai keputusan permohonan dan sebarang tindakan lanjut yang perlu diambil.

 1. Mendapatkan Keputusan Permohonan

Keputusan permohonan pertukaran akan dimaklumkan kepada guru melalui sistem eGTukar. Guru yang berjaya dalam permohonan akan menerima arahan lanjut mengenai penempatan baru mereka. Guru yang tidak berjaya pula boleh membuat rayuan atau permohonan semula dalam tempoh yang ditetapkan.

Untuk dihubungi
 1. Talian Hotline eGTukar

Guru-guru boleh menghubungi talian hotline yang disediakan oleh KPM untuk mendapatkan bantuan teknikal atau maklumat lanjut mengenai penggunaan eGTukar. Talian ini biasanya beroperasi pada waktu pejabat dan dikendalikan oleh kakitangan yang terlatih dalam menangani isu-isu berkaitan eGTukar. Berikut adalah nombor yang boleh dihubungi:

 • Talian Hotline eGTukar: 03-8884 6920 / 03-8884 6921
 1. Email Sokongan eGTukar

Selain talian hotline, KPM juga menyediakan alamat email khusus untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan eGTukar. Guru-guru boleh menghantar email dengan butiran masalah yang dihadapi dan pihak sokongan akan memberikan maklum balas secepat mungkin. Alamat email sokongan adalah seperti berikut: