APDM

Cover image

LOGIN APDM

Apa itu APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah satu sistem yang dibangunkan untuk memudahkan pengurusan data murid di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. APDM berfungsi sebagai pangkalan data utama yang menyimpan maklumat terperinci mengenai setiap murid termasuk maklumat peribadi, rekod kehadiran, prestasi akademik, dan data-data lain yang berkaitan. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai fungsi, kepentingan, dan cara penggunaan APDM KPM.
Kepentingan APDM
 1. Pengurusan Data Murid yang Sistematik

APDM KPM membolehkan sekolah menguruskan data murid dengan lebih sistematik dan efisien. Data yang disimpan dalam sistem ini merangkumi maklumat peribadi murid, seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, dan maklumat penjaga. Selain itu, rekod kehadiran dan prestasi akademik murid juga direkodkan dalam sistem ini, membolehkan pihak sekolah membuat analisis dan laporan yang lebih terperinci.

 1. Memudahkan Pemantauan Kehadiran

Salah satu fungsi utama APDM adalah pemantauan kehadiran murid. Dengan sistem ini, guru-guru dapat merekodkan kehadiran murid secara harian dengan mudah. Data ini kemudian boleh diakses oleh pihak pentadbiran sekolah dan juga KPM untuk memantau kehadiran murid di seluruh negara. Ini penting untuk mengenal pasti masalah ketidakhadiran yang mungkin memerlukan tindakan susulan.

 1. Menyokong Pengambilan Keputusan

APDM KPM menyediakan data yang tepat dan terkini, membolehkan pihak sekolah dan KPM membuat keputusan yang lebih berasaskan data. Contohnya, data kehadiran dan prestasi akademik boleh digunakan untuk mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan tambahan atau program intervensi. Selain itu, data ini juga boleh membantu dalam perancangan program dan polisi pendidikan yang lebih efektif.

 1. Memudahkan Pelaporan dan Analisis Data

Dengan adanya APDM, proses pelaporan dan analisis data menjadi lebih mudah dan cepat. Sekolah dapat menghasilkan laporan yang diperlukan oleh KPM dengan hanya beberapa klik. Ini mengurangkan beban kerja pentadbiran dan membolehkan guru-guru dan pihak pentadbiran sekolah memberi tumpuan kepada tugas-tugas pendidikan yang lebih penting.

Cara Menggunakan APDM KPM
 1. Akses ke Sistem APDM

Untuk mengakses APDM, pengguna perlu mempunyai akaun yang didaftarkan oleh pihak sekolah. Pengguna boleh melayari laman web APDM KPM di apdm.moe.gov.my dan log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan.

 1. Rekod Kehadiran Murid

Setiap hari, guru kelas perlu merekodkan kehadiran murid dalam APDM. Ini boleh dilakukan dengan memilih kelas dan tarikh yang berkenaan, kemudian menandakan kehadiran setiap murid. Data ini akan disimpan dalam sistem dan boleh diakses oleh pihak pentadbiran sekolah dan KPM.

 1. Kemaskini Maklumat Peribadi Murid

APDM juga membenarkan guru-guru dan pentadbiran sekolah mengemaskini maklumat peribadi murid. Ini termasuk maklumat seperti alamat rumah, nombor telefon, dan butiran penjaga. Maklumat yang dikemaskini akan membantu memastikan data murid sentiasa tepat dan terkini.

 1. Pengurusan Prestasi Akademik

Selain rekod kehadiran, APDM juga membolehkan guru-guru merekodkan prestasi akademik murid. Ini termasuk markah ujian, peperiksaan, dan penilaian lain. Data ini akan membantu dalam pemantauan dan analisis prestasi akademik murid secara individu dan keseluruhan kelas.

 1. Laporan dan Analisis

APDM menyediakan pelbagai jenis laporan yang boleh dihasilkan dengan mudah. Laporan ini boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk analisis dalaman atau diserahkan kepada KPM untuk pemantauan dan perancangan pendidikan di peringkat kebangsaan.

Untuk dihubungi
 1. Talian Hotline APDM KPM

Pihak sekolah boleh menghubungi talian hotline yang disediakan oleh KPM untuk mendapatkan bantuan teknikal atau maklumat lanjut mengenai penggunaan APDM. Talian ini biasanya beroperasi pada waktu pejabat dan dikendalikan oleh kakitangan yang terlatih dalam menangani isu-isu berkaitan APDM. Berikut adalah nombor yang boleh dihubungi:

 • Talian Hotline APDM KPM: 03-8884 6947 / 03-8884 6948
 1. Email Sokongan APDM KPM

Selain talian hotline, KPM juga menyediakan alamat email khusus untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan APDM. Pengguna boleh menghantar email dengan butiran masalah yang dihadapi dan pihak sokongan akan memberikan maklum balas secepat mungkin. Alamat email sokongan adalah seperti berikut: